top of page

Köp Modafinil 200 mg i Sverige

modafinil 200mg flexapotek.com.jpg

Modafinil 200mg

100 tabletter kostar 1300 kr.
200 surfplattor kostar 2400 kr.
500 surfplattor kostar 5500 kr.

Kontakta oss för att köpa den här produkten eller för att få mer information om Modafinil via e-postadressen nedan:

suzinebellier@gmail.com

Om Modafinil 200mg

Modafinil används för att behandla överdriven sömnighet orsakad av narkolepsi (ett tillstånd som orsakar överdriven sömnighet på dagtid) eller skiftarbete sömnstörning (sömnighet under schemalagd vakningstid och svårighet att somna eller somna under schemalagd sömntid hos personer som arbetar på natten eller roterar skift). Modafinil används också tillsammans med andningsapparater eller andra behandlingar för att förhindra överdriven sömnighet orsakad av obstruktiv sömnapné / hypopneasyndrom (OSAHS; en sömnstörning där patienten kort slutar andas eller andas grunt många gånger under sömnen och därför inte får tillräckligt vilsam sömn). Modafinil är i en klass av läkemedel som kallas vakenhetsfrämjande medel. Det fungerar genom att ändra mängderna av vissa naturliga ämnen i hjärnområdet som styr sömn och vakenhet.

Hur ska detta läkemedel användas?
Modafinil kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen med eller utan mat. Om du tar modafinil för att behandla narkolepsi eller OSAHS, kommer du antagligen att ta det på morgonen. Om du tar modafinil för att behandla skiftarbete sömnstörning, kommer du antagligen ta det 1 timme innan arbetsskiftet börjar. Ta modafinil vid samma tid varje dag. Ändra inte tiden på dagen du tar modafinil utan att prata med din läkare. Tala med din läkare om ditt arbetsskift inte börjar vid samma tid varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noga och be din läkare eller apoteksperson att förklara alla delar du inte förstår. Ta modafinil exakt enligt anvisningarna.

Modafinil kan vara vanebildande. Ta inte en större dos, ta den oftare eller ta den under en längre tid än vad din läkare har ordinerat.

Modafinil kan minska din sömnighet, men det botar inte din sömnstörning. Fortsätt ta modafinil även om du känner dig väl utvilad. Sluta inte ta modafinil utan att prata med din läkare.

Modafinil ska inte användas istället för att få tillräckligt med sömn. Följ din läkares råd om goda sömnvanor. Fortsätt använda andningsapparater eller andra behandlingar som din läkare har ordinerat för att behandla ditt tillstånd, särskilt om du har OSAHS.
Kontakta Flex Pharmacy i Sverige för mer information om hur du beställer Modafinil med eller utan recept.

bottom of page