top of page

Köp Imovane 7,5 mg (Zopiclone) i Sverige

Imovane 7,5 mg

 

100 piller kostar 1300 kr

200 piller kostar 2400 kr

500 piller kostar 5500 kr

Kontakta oss för att köpa den här produkten eller för att få mer information om Imovane via e-postadressen nedan:

suzinebellier@gmail.com

Om Imovane 7.5mg (Zopiclone)

Kortvarig behandling av sömnlöshet, inklusive svårigheter att somna, nattlig uppvaknande och tidig uppvaknande, övergående, situationell eller kronisk sömnlöshet och sömnlöshet sekundärt till psykiatriska störningar, i situationer där sömnlöshet är försvagande eller orsakar svår lidande för patienten.

Dosering

Vuxna:

Den rekommenderade dosen är 7,5 mg zopiklon oralt kort före pension.

Äldre:

En lägre dos av 3,75 mg zopiklon bör användas för att påbörja behandling hos äldre. Beroende på effektivitet och godtagbarhet kan dosen därefter ökas om det är kliniskt nödvändigt.

Pediatrisk population

Barn och unga vuxna under 18 år:

Zopiclon ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år. Den säkra och effektiva dosen har ännu inte fastställts.

Patienter med leverinsufficiens:

Eftersom eliminering av zopiklon kan minskas hos patienter med nedsatt leverfunktion rekommenderas en lägre dos på 3,75 mg zopiklon varje natt. Standarddosen 7,5 mg zopiklon kan i vissa fall användas med försiktighet beroende på effektivitet och acceptans.

Njurinsufficiens:

Ackumulering av zopiklon eller dess metaboliter har inte sett under behandling av sömnlöshet hos patienter med njurinsufficiens. Det rekommenderas dock att patienter med nedsatt njurfunktion börja behandlingen med 3,75 mg.

Kronisk andningsinsufficiens

Hos patienter med kronisk andningsinsufficiens rekommenderas initialt en startdos på 3,75 mg zopiclon. Dosen kan därefter ökas till 7,5 mg.

Behandlingstid:

Övergående sömnlöshet 2-5 dagar.

Kortvarig sömnlöshet 2-3 veckor.

Behandling med zopiklon bör vara så kort som möjligt. I allmänhet varierar behandlingstiden från några dagar till två veckor med ett maximum, inklusive avsmalnande, på fyra veckor.

I vissa fall kan en förlängning utöver den maximala behandlingsperioden vara nödvändig. Om så är fallet ska det ske efter omvärdering av patientens status. (se varningar om beroende och tolerans i avsnitt 4.4)

Administreringssätt:

Oral. Varje filmdragerad tablett ska sväljas hel utan att suga, tugga eller gå sönder precis innan du går i pension för natten.

Köp Imovane (Zopiclone) 7,5 mg i Sverige online från Flex-apotek med eller utan recept.

Imovane 7.5mg.jpg
bottom of page